• Good prices
  • 24/7 Support
  • Safe and smooth
  • Free shipping from $150
  • Discounts
  • 100% Privacy
Sverige Telefon

Inga artiklar i min kundvagn
Totalsumma: kr 0

0 gjenstander
kr 0.00

Förbättra din sexuella hälsa

Impotens eller erektil dysfunktion (ED) är ett allvarligt sexuellt hälsoproblem hos män. Det är det tillstånd där män är oförmögna att uppnå eller upprätthålla erektion som behövs för att tillfredsställa sexuellt umgänge. Uttrycket impotens kan också användas för att beskriva andra problem i samband med mäns sexuella hälsa, såsom minskad sexlust och problem med utlösning eller orgasm.

Vem kan drabbas av erektil dysfunktion?

ED är en av de vanligaste sexuella hälsoproblem och drabbar omkring mer än 50% av männen i åldrarna 40 och 70. I praktiken blir ED vanligare och allvarligare som männen åldrar men de olika studier som gjorts i ämnet har visat att de flesta män står inför utmaningen att ED i något skede av sitt liv och det är ett medicinskt tillstånd och inte bara en process av åldrande.

ED är behandlingsbar men många män känner inte sig fria att söka medicinsk hjälp för att behandla det. Dock så ökar medvetenhet om den och fler män söker hjälp och återfår sin förlorade sexuella styrka.

Vanligtvis är den vanligaste orsaken till ED skador på nerver, artärer, glatta muskler, och fibrösa vävnader. 70% av ED rapporteras beror på fysiska sjukdomar som diabetes, njursjukdom, kronisk alkoholism, multipel skleros, åderförkalkning, kärlsjukdomar och neurologiska sjukdomar. Överdrivet alkoholintag, övervikt och rökning är andra viktiga aspekter som orsakar ED.

Improving potency

Hälsoexperter tror att psykologiska faktorer som stress, skuldkänslor, låg självkänsla och sexuellt misslyckande och ångest kan orsaka ED hos män och mediciner för blodtryck, antihistaminer, antidepressiva, lugnande medel och aptit suppressant kan orsaka ED som en bieffekt.

När det gäller behandling så föreslår läkare mestadels livsstilsförändring som att sluta röka, minska alkoholintaget, förlora övervikt och ökad fysisk aktivitet som kan hjälpa vissa män att återfå sitt normala sexuella liv. Om du tar några andra läkemedel som kan orsaka ED, kan du be din läkare om alternativa läkemedel.

Nästa alternativ är att använda anti-ED droger. Dessa läkemedel kan tas oralt, injiceras i penis eller sätts in i urinröret. Cialis är ett vanligt anti-ED läkemedel som har godkänts av US Food and Drug Administration.

Typer av maktlöshet

Impotens är numera ett vanligt tillstånd hos kvinnor och det kan uppkomma i alla åldrar. Det finns olika skäl bakom det.

Arteriogenic är den första. Skälet är en fysisk form och det betyder att de blodkärl som försörjer blod till penis blockeras och inte kan ge tillräckligt med blod för korrekt uppförande. Denna förträngning av artärer är ofta privilegium för ålderdom och är känd under namnet åderförkalkning. Dessutom är det också vanligt bland personer som lider av högt blodtryck och diabetes.

Arteriogenic impotens är ofta en följd av vissa skador. Det är dock inte alltid märkt bakom det främsta villkoret. Det är inte ovanligt att patienter upptäcker att de har fått ytterligare ett problem, den nuvarande ortopediska och en urologisk.

causes of erectile dysfunctionVenogenic orsaken till erektionsproblem står för villkoret när vener i penis inte kan hålla blod i den för en riktig erektion. Faktum är att detta villkor återfinns i ett stort antal män, så mycket som 30–70%. I vissa män är dessa villkor primära – från födseln, i andra är av sekundär karaktär och vanligen var av en blå efter år av normal prestanda.

Neurogena. En annan orsak till erektionsproblem är av neurogen karaktär. Penisen har en ganska komplex nervstruktur och det är mycket viktigt för att det ska fungera ordentligt och inleda en ordentlig erektion. Sådana förhållanden är skada på baksidan, myelit, multipel skleros, tumör kan påverka arbetet i nerverna i penis och väcka impotens som följd.

En till orsak till impotens hos män är den mest ansvariga diabetes mellitus. Det är en officiell statistik att cirka 50% av alla diabetespatienter inte kan utföra. Detta villkor är ekologiskt i sitt ursprung och, olyckligtvis, är processen oåterkallelig. Och så är impotens

Sådana läkemedel som blodtryckssänkande och psykofarmaka kan också framkalla impotens på grund av deras förmåga att påverka signalsubstanser vid nervändarna.

Under hormonell eller endocrinilogic impotens förstås hormonell obalans i blodet. Sådana impotenskonton tillhör 5–10% av alla fallen. Oftast så tenderar hormoner påverka sexlusten snarare än förmågan att utföra. Det finns en massa olika villkor som innebär hormonell obalans och de är ansvariga för impotens i detta fall.

Impotens av blandad typ är något som omfattar mer än en faktor. Till exempel kan diabetes, njursvikt och leversvikt framkalla erektil dysfunktion.

Slutligen är psykogen impotens något som endast är ett resultat av sinnespekulationer. Det är allmänt, stress, depression, ångest-inducerad och är tillfällig. Det är dock viktigt att vara säker på att det inte finns något ekologisk eller fysisk orsak bakom det.

Om du har även en liten nedgång i ditt sexliv, prova naturläkemedel.

{Название сайта/организации}
Min kundvagn

Inga artiklar i min kundvagn
Totalsumma:
kr 0

-->